Zavřít
(0) položek
Váš nákupní košík je prázdný.
Produkty
  Filtry
  Měna CZK / €
  Výsledek hledání pro výraz

  Než koupíme tlakovou myčku...

  Obsah článku

  • Konstrukce čerpadel
  • Druhy elektromotorů pro tlakové myčky
  • Servis
  • Jak se orientovat při koupi
  • Na co si dát pozor při provozu
  • Výběr tlakové myčky podle předpokládané zátěže 

  Naše nabídka vysokotlakých čističů:

  Konstrukce čerpadel

  Tlakové myčky se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií podle konstrukce čerpadla na čerpadla axiální a lineární 

  axiální čerpadlo

  Takto konstruovaná tlaková myčka se skládá z motoru a čerpadla, čerpadlo a motor je v jedné ose. Na hřídel motoru je připojen nakloněný ložiskový talíř v olejové lázni a ten při otáčení vytlačuje postupně 3 písty rozestavěné po obvodu skříně po 120 stupních. To je základní princip axiálního čerpadla. Tyto písty postupně stlačují vodu na tlak nastavený tzv. obtokovým ventilem myčky zvaným též by-pass.  Tento ventil propojuje sání a výtlak čerpadla. Pokud je myčka vybavena ruční regulací tlaku, děje se to právě tímto ventilem jehož ovládání je vyvedeno vně čerpadla. Takovou regulaci tlaku mají dnes spíše profesionální myčky.
  Axiálně konstruované čerpadlo má 3 nerezové písty, motor má 2850 ot/min, hlava čerpadla může být z plastu, hliníku nebo mosazi. Myčky s plastovou hlavou patří k těm nejlevnějším a životnost myčky je cca 200 provozních hodin (tyto modely nenabízíme, najdete je spíše v supermarketech). Myčky s hliníkovou hlavou jsou běžným standardem myček střední kategorie. Nevýhodou hliníkové hlavy je, že hliník reaguje s kyselejší vodou a v čerpadle se někdy usazují drobné krystalky, málo používanou myčku je dobré cca měsíčně tzv. propláchnout cca minutovým spuštěním. Myčky pro intenzivní použití mají hlavu čerpadla mosaznou. Výhodou axiálních čerpadel je jejich poměrně jednoduchá konstrukce, opravitelnost a nižší cena. Hlavní nevýhodou axiálních čepadel je rychlejší opotřebení myčky z důvodu vyšších otáček motoru a čerpadla (2850 ot/min), tato konstrukce omezuje možnost zvednutí pracovního tlaku nad určitý limit (zhruba max.150 bar pracovního tlaku).
  Většina současných tlakových myček je dnes vybavena standartně tlakovým spínačem, který odstaví motor myčky při přerušení práce, tzv. Auto Stop.
  Důležitou součástí těchto myček je motor. U myček pro lehčí použití jsou motory většinou kartáčové (uhlíkové, otáčky cca 4300 ot/min), u myček pro intenzivní zátěž se používají motory indukční (s kotvou nakrátko, otáčky 2850 ot/min). Právě druh použitého motoru bohužel hodně ovlivňuje cenu myčky. Myčky s indukčním motorem jsou asi o 20% dražší, ale mají větší životnost.

  Kartáčové motory mají větší otáčky než motory indukční, obvykle cca 4300 ot/min. Z tohoto důvodu je u každé myčky s kartáčovým motorem umístěna mezi motor a čerpadlo převodovka "dopomala", která snižuje otáčky motoru z 4300 ot/min na 2850 ot/min. To jsou otáčky nutné k provozu čerpadla.

  Lineární čerpadlo tlakových myček je konstruováno podobně jako spalovací motor. Písty jsou v jedné rovině a jsou poháněny klikovou hřídelí. Tyto čerpadla mají poloviční otáčky než axiální čerpadla (cca 1450 ot/min), dokážou vyvinout tlak a výkon vyšší než axiální čerpadla, jsou konstruovány z materiálů s vysokou odolností proti opotřebení a pro vysokou pracovní zátěž. Tyto lineární čerpadla jsou osazeny v profesionálních tlakových myčkách kde se vyžaduje vysoká zátěž během provozu.
  Standardně jsou tyto tlakové myčky poháněny indukčnímy čtyřpólovýmy motory s otáčkami 1450 ot/min, případně jsou chlazeny vodou. Výhodou těchto myček s lineárním čerpadlem je jejich vysoký výkon, vysoký tlak, velká odolnost při vysoké zátěži, nízké opotřebení z důvodu nízkých otáček. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

  Elektrické motory používané v tlakových myčkách:

  • Motor kartáčový (také univerzální) - tento motor má vinutí statoru i rotoru z měděného drátu, motor má uhlíky a komutátor. Je to typ motoru, který se dá připojit na střídavé i stejnosměrné napětí a používá se v malých spotřebičích jako vysavače, mixéry, elektrické nářadí, domácí spotřebiče apod. Výhodou těchto motorů jsou malé rozměry, levná výroba z důvodů velké sériovosti. Nevýhodou je relativně zvýšená citlivost na přetížení, opotřebení uhlíků, vysoké otáčky (4500 a více ot/min), které se u tlakových myček musí redukovat převodovkou do pomala. Takto vložená převodovka může být další zdroj poruchy tlakové myčky. Tyto motory se proto používají jen do myček pro domácí a lehce řemeslné použití.
  • Motor indukční (nebo také motor s kotvou nakrátko) - tento motor má vinuté pouze statorové vinutí, rotor (kotva) je z trafo plechů do jejichž drážek je zalita napevno hliníková klec a je spojena "nakrátko". Výhodou těchto motorů je jejich relativní odolnost proti přetížení a násobně větší spolehlivost proti motorům kartáčovým. (v konstrukci nejsou kritická místa náchylná k poruchám) Nevýhodou je váha těchto motorů. Tyto motory jsou jak jednofázové (otáčky 2850 ot/min) tak třífázové. Třífázové motory používané v tlakových myčkách se dále dělí na dvoupólové (2850 ot/min) a čtyřpólové (1450 ot/min) U čtyřpólových motorů se ještě vyskytuje vodní chlazení statoru, kde v plášti statoru je instalovaná vodní trubkovnice, kde za provozu protéká studená voda, která stator motoru chladí. Obecně se indukční motory používají u kvalitních myček pro dům a dílnu, ale zejména pro profesionální myčky až do kategorie heavy profi. U těchto modelů heavy profi se pak používají nízkootáčkové čtyřpólové motory z důvodů konstrukce čerpadel a zejména pro zvýšení životnosti stroje, kde tento není namáhán vysokými otáčkami a vibracemi.

  SERVIS

  Naše firma dováží náhradní díly a příslušenství italské firmy Lavorwash, výrobce tlakových myček Lavor, LavorPro, FASA. Provádíme servis na všechny tlakové myčky FASA, Lavor, LavorPro.

  Jak se orientovat při koupi tlakové myčky

  V době, kdy je náš trh zaplaven levnými myčkami neznámého původu, je dobré si před nákupem tlakové myčky vysvětlit několik pojmů a zorientovat se v technických údajích. Několika radami se Vám pokusíme usnadnit orientaci při nákupu myčky.

  • Maximální tlak: Většina výrobců udává max.tlak čerpadla, který je čerpadlo schopno vyvinout, ale v tomto režimu obvykle nepracuje (výstupní tlak je nastaven průměrem použité stříkací trysky), pracovní tlak je nastaven v tomto případě o 3-20% nižší než max.udávaný. Výrobci neosazují tlakové myčky výstupní tryskou, s kterou by se dosahovalo maximálního uvedeného tlaku z důvodů zbytečné amortizace stroje. V odůvodněných případech se dá použít tryska jiná, s kterou se dá tlak zvýšit na udávanou maximální udávanou hodnotu tlaku, potom je maximální tlak limitován výkonem motoru. U běžných myček pro domácí použití se pohybuje nastavený pracovní tlak od 80 do 120 bar.
  • Pracovní tlak je udáván jako "Rated pressure" a najdete ho na štítku stroje. Když výrobce udává hodnotu "pracovní tlak" je výstupní tryska nastavena na maximum výkonu stroje, tyto myčky jsou pro takovýto režim konstruovány a snesou dlouhodobou zátěž na maximálním výkonu. Pracovní tlak je hodnota měřená manometrem myčky, pokud je jím myčka vybavená.
  • Tlak EWbar (udávají jen někteří výrobci): je to dosažitelný max. tlak za použití rotační trysky (někdy také rotačního kladiva) a jsou to tlakové impulsy jednotlivých rotujících paprsků vody.
  • Výkon čerpadla: je rozdíl jestli čištěnou plochu ostříknete injekční stříkačkou nebo na ni vylijete kbelík vody. Ano jak jste správně pochopili, je důležité, jaké množství vody k čištění použijete. Výkon čerpadla se udává obvykle v lt/hod a čím je jeho hodnota větší, tím lepších výsledků při čištění dosáhnete. Na tlaku vody jistě velmi záleží, ale také na množství vody, zvláště při čištění velkých ploch. Ideální stav je myčka s velkým tlakem a velkým výkonem čerpadla.
  • Váha: pokud Vám někdo bude tvrdit, že myčka vážící do 10 kg je určena pro profi použití je to slušně řečeno hloupost. Myčky pro profi použití se orientačně váhově pohybují od 20 kg výše. Takové tlakové myčky mají většinou indukční motor a robustnější čerpadlo.
  • Shrnutí: pokud potřebujete hlavně strhnout nečistotu i z špatně přístupných míst, volte myčku s vyšším tlakem. Pokud potřebujete umývat velké plochy, volte myčku s větším výkonem čerpadla (výkon je udáván v lt/hod).
  • Tlakové myčky s ohřevem vody: pokud potřebujete umývat mastné či silně znečištěné předměty nebo plochy, je na zvážení zda neinvestovat více a koupit tlakovou myčku s ohřevem vody. V naší nabídce jsou tlakové myčky s ohřevem vody, vodu ohřívají na max. 140°C a jsou buď s regulací teploty vody nebo pevně nastavené na 90°C s možností ohřev vypnout a pracovat jen se studenou vodou.
  •  Příslušenství: při koupi myčky se informujte na možnost dokoupení příslušenství jako je rotační kartáč, tryska na čištění odpadů (tzv. krtek) apod. Zapomeňte na možnost dokoupení příslušenství k levné "no name" produkci. Ani koncovky hadic a trysek nejsou kompatibilní s jinými evropskými značkami.
  • U levných myček z marketů, nebo z asie nepočítejte po dvou letech s možností opravy, nákupu náhradního dílu nebo opotřebeného příslušenství. Je tedy na zvážení zda koupit výrobek levný, bez dalších výhod, nebo si připlatit za kvalitu a možnost lepšího poprodejního servisu. Proto zvažte zda nestojí za to připlatit si a koupit myčku od evropského výrobce s technologickou historií.

  Na co si dát pozor při provozu myčky

  Víte jaká je nejčastější a nejdražší porucha u tlakových myček? Zmrznutí a roztržení čerpadla nebo tlakové pistole !!!!! Takže věnujte prosím pozornost tomu, kde myčku skladujete. Na zimu myčku a příslušenství řádně odvodněte.

  • Vždy po ukončení práce s tlakovou myčkou vypněte motor, uzavřete přívod vody a myčku odtlakujte zmáčknutím pistole. Neskladujte myčku natlakovanou !!!
  • Druhou nejčastější poruchou myčky je přejetí pistole vlastním autem
  • Je dobré myčku vždy odvodnit? Není, (s vyjímkou zimy) v myčce mohou "přischnout" "O" kroužky pohyblivých částí, (např. recyrkulační ventil) pak např. tento ventil zůstane v mezipoloze a myčka netlakuje. Ventil je potom potřeba uvolnit. Pokud myčku používáte málo, je dobré ji cca jednou za měsíc napojit na vodu, spustit a pod tlakem propláchnout.
  • NOVINKA na zimu je dobré použít ke konzervaci servisní sprej, který zamezuje "přischnutí" "O" kroužků. ZDE....

  Výběr myčky podle předpokládané zátěže

  • Intenzita používání: důležité je, jak intenzivně budete myčku používat. Výrobce tlakových myček Lavorwash S.p.A. Italy dělí intenzitu používání do 6 úrovní. Na konci stránky je i piktogramové znázornění vhodnosti použití myčky s různou intenzitou zátěže.

  Zátěžové činitele myček:

  • Činitel 1 - myčka bude používána  asi 2 hodiny  týdně  na jednoduché omytí sekačky,  kola,  kol u auta apod.
  • Činitel 2 - myčka bude používána asi 4  hodiny týdně  na omytí sekačky, motocyklu, kola, auta apod.
  • Činitel 3 - myčka bude používána vícekrát za týden, spíše pro domácí účely, neintenzivní čištění ve firmě, na omytí sekačky, kola, auta, motocyklu, terasy apod. Myčky této kategorie nejsou konstruované pro intenzivní, dlouhotrvající zátěž. Při práci v horku kontrolujte zda nedochází k přehřátí stroje, zvláště při čištění větších ploch.
  • Činitel 4 - myčka bude používána často pro důkladné mytí kol, aut, zahradní techniky, motocyklů, hodí se pro použití do běžných lehčích provozů pro mytí strojů, umývání zemědělské techniky, pracovních ploch apod. Myčky této kategorie nejsou konstruované pro intenzivní, dlouhotrvající zátěž. Při práci v horku kontrolujte zda nedochází k přehřátí stroje, zvláště při čištění větších ploch.
  • Činitel 5 - myčka bude používána denně v provozovnách kde se účastní mytí v technologickém procesu, k mytí podlah, technologie, zemědělské techniky, autoparku apod.
  • Činitel 6 - myčka bude používána denně v průmyslovém provozu kde se účastní mytí v technologickém procesu, k mytí podlah, technologie, zemědělské techniky, autoparku,  je robustní odolné konstrukce s vysokým výkonem čerpadla.

   

   

  Co získáte nákupem tlakové myčky Lavor, FASA - Lavor italské firmy Lavorwash a Annovi Reverberi:

  • kvalitní výrobek s italskou konstrukcí a technologií výroby
  • u dražších strojů provádíme zaškolení obsluhy přímo na místě u zákazníka
  • možnost dokoupení jakéhokoli příslušenství
  • jako dovozci zajišťujeme dovoz náhradních dílů přímo od výrobce
  • skladem držíme 90% potřebných náhr. dílů a příslušenství
  • provádíme záruční a pozáruční servis všech produktů FASA, Lavor (Lavorwash S.p.A.) a Annovi Reverberi
  • před nákupem poradíme s výběrem vhodného stroje pro Vaší potřebu
  • prosím uvědomte si, že tlakové myčky jsou poměrně hodně namáhané stroje a dřív nebo později budete potřebovat servis, náhradní díly nebo dokoupit příslušenství. U značek myček co se většinou prodávají v potravinářských supermarketech je záruční a pozáruční servis nedostupný.
  • V záruce řeší supermarkety reklamace výměnou nebo vrácením peněz, po záruce se nic neřeší.
  Vložte svůj komentář